Правила понашања у Техничкој школи

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Правила понашања у Техничкој школи

Правилник којим се уређују правила понашања и међусобни односи ученика, родитеља, односно других законских заступника и запослених у установи.

 

Правила понашања у Техничкој школи Врање

 

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07