Преквалификација

Преквалификација

Школа врши преквалификацију у следећим образовним профилима:

 • Електротехничар рачунара (3)
 • Електротехничар енергетике (7)
 • Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (8)
 • Електроинсталатер (7)
 • Аутоелектричар (3)
 • Електротехничар радио и видео технике (3)
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (3)
 • Електротехничар електромоторних погона (3)
 • Машински техничар (3)
 • Машински техничар за компјутерско конструисање (3)
 • Аутомеханичар (8)
 • Аутолимар (3)
 • Бравар (3)
 • Металостругар (3)
 • Металоглодач (3)
 • Заваривач (3)
 • Механичар грејне и расхладне технике (8)
 • Инсталатер (3)
 • Машинбравар (3)
 • Механичар хидраулике и пнеуматике (3)
 • Алатничар (3)
 • Техничар друмског саобраћаја (15)
 • Возач моторних возила (15)

Потребна документа:

1. Оверене фотокопије сведочанства о завршеном претходном образовању
2. Оверена фотокопија дипломе о завршеном претходном образовању,
3. Извод из матичне књиге рођених,
3. Пријава за упис,,
5. Записник за ванредно полагање и фасцикла
6. Уплата на жиро рачун Техничке школе број: 840-1155666-07 (пример уплатнице можете видети овде) (за износ обратити се секретару школе на број : 017/414-580)

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09