Специјализација

Специјализација

 Школа образује кадрове V степена у следећим образовним профилима:

 • Електроенергетичар за мреже и постројења (7)
 • Електроенергетичар за електричне инсталације (7)
 • Електроенергетичар за урављање и заштиту енергетских постројења (7)
 • Аутомеханичар (3)
 • Заваривач (3)
 • Аутолимар (3)
 • Металостругар (3)
 • Металоглодач (3)
 • Бравар (3)
 • Алатничар (3)
 • Возач моторних возила - инструктор (20)
 • Возач моторних возила - специјалиста (3)

Потребна документа:

1. Оверене фотокопије сведочанства о завршеном претходном образовању
2. Оверена фотокопија дипломе о завршеном претходном образовању,
3. Извод из матичне књиге рођених,
3. Пријава за упис,,
5. Записник за ванредно полагање и фасцикла
6. Уплата на жиро рачун Техничке школе број: 840-1155666-07 (пример уплатнице можете видети овде) (за износ обратити се секретару школе на број : 017/414-580)

 

Напомена:

Са трећег на пети степен, уз сву потребну документацију, кандидати морају имати завршен одговарајући смер и четири године непрекидног радног искуства у тој области рада.

Са четвртог на пети степен исто то осим што су у питању две године радног искуства.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09