Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Како су данас електротермички и расхладни уређаји све приступачнији и присутнији у сваком домаћинству, паралелно са тим расту и потребе за овим профилом.

Ученици на практичној наставиПрактична наставаЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје поседује широка знања из области електротермичких и расхладних уређаја, електричних машина, енергетске електронике  и аутоматског управљања. Практична оспособљеност се постиже  у школским  кабинетима или  радним организацијама и приватним сервисима кроз  практичну наставу  или наставу у блоку,  одласком на терен и  на стручнe екскурзијe.

Можете научити  да  монтирате, демонтирате или поправите  следеће уређаје који су нам у кући:  решо, кварцну грејалицу, термоакумулациону пећ, шпорет са класичним ринглама и равном плочом, све врсте бојлера, веш машине и машине за прање судова, фрижидере (како оне најмање у хотелским собама  тако и оне највеће у које се слободно и усправно можете увући и сакрити), а осим њих постоје и хладњаче за више десетина вагона робе и као најзанимљивије и тренутно економски  најисплативије клима уређаје којих је све више по становима и пословним просторима. Као награда за  Ваш труд и рад при запослењу после  завршене школе можете остваривати завидну месечну  зараду.

Мерни инструменти Одлична сарадња са приватним сервисима омогућава ученицима да се са стеченим знањем лако запосле или покрену сопствени бизнис.Пуњење расхладне инсталације

Са завршеном школом и положеним матурским испитом, добија се диплома електротехничара за термичке и расхладне уређаје.

КонтакторСписак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

Шта после:

Покретање сопственог сервиса, запослење у  фабричким комплексима  за контролу и одржавање расхладних система, пројектовање и извођење расхладних инсталација и  рад на одржавању електротермичких уређаја широке потрошње, електросервисима, у фирмама које се баве трговином и уградњом расхладних система и клима уређаја и опреме.

Или:

Факултети:

1. Електронски, електротехнички

2. Технички, информатички

3. Машински

4. Саобраћајни

5. ФОН

6. Математички

7. Полицијска или војна академија

8. ................................

Високе трогодишње школе:

1. Електротехничке

2. Техничке, информатичке

3. Саобраћајне

4. Машинске

5. Унутрашњих послова

6. Економске

7. Пословне

8. ...............................

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09