Електротехничар рачунара

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Електротехничар рачунара

 

Овај образовни профил изучава хардвер и софтвер рачунарског система, одржавање електронике на рачунарима и рачунарским уређајима, примену рачунара у разним областима људске делатности. Савладавање градива, олакшаће вам тим стручних наставника и сарадникКућиштеа.Кућиште

Рачунари нису само моћне алатке за забаву, играње и дружења преко разних социјалних мрежа. Електротехничари рачунара поседују знања о: функционисању рачунара и његовој конфигурацији , одржавању рачунара, инсталацији оперативног система и апликација, непосредној примени рачунара у решавању низа различитих задатака, пројектовању програма, конфигурисању и покретању рачунарске мреже,

РачунариPLC контролерима и њиховом програмирању.

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

Шта после

Запослење у разним фирмама које се баве трговином и сервисирањем рачунара и  рачунарске опреме, у рачунским центрима разних јавних и приватних предузећа и установа, у индустрији са аутоматизованим постројењима, у фирмама које се баве подајом и дистрибуцијом софтвера, у фирмама које се баве постављањем рачунарских мрежа и њиховом администрацијом и још много тога где год се рачунари користе.

Или

Факултети:

1. Електронски, електротехнички

2. Технички, информатички

3. Машински

4. Саобраћајни

5. ФОН

6. Математички

7. Полицијска или војна академија

8. ................................

Високе трогодишње школе:

1. Електротехничке

2. Техничке, информатичке

3. Саобраћајне

4. Машинске

5. Унутрашњих послова

6. Економске

7. Пословне

8. ...............................

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09