Техничар унутрашњег транспорта

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Техничар за логистику и шпедицију

У току четворогодишњег школовања ученик се оспособљава за самосталне активности у свим гранама логистике транспорта, и то:

transport

  • организује превоз робе
  • посредује и заступа при царинским пословима
  • организује складиштење у руковање робом
  • прати унутрашњи ток робе
  • склапа уговоре о осигурању терета и складиштењу робе
  • познаје техничке, технолошке и експлоатацијске особине превозних средстава
  • издаје гарантна писма, потврде и друга потребна документа
  • врши обрачун обављених услуга
  • контролише исправност докумената,
  • обавља сајамске и агенцијске послове

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09