Документа

Прописи и извештаји

План јавних набавки 2021.

Испод можете преузети план јавних набавки Техничке школе за 2021. годину.

 

Преузми документ

Обрасци припреме за час и планова рада

Овде можете преузети форме образаца припреме за час и планова рада.

Обрасци...

Планови и програми

 
Нови планови и програми по подручјима рада за ученике који се уписују од 2018. године.
 

Нацрти прописа

 
Нацрти прописа ради усклађивања са законом дати су у наставку. Заинтересовани се за више информација могу јавити секретару школе.
 

Одлука о лицу за пријем информација

На основу члана 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача и члана 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених, директор Техничке школе у Врању доноси ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

Правилник о поступку узбуњивања

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених, Школски одбор Техничке школе у Врању, на својој седници одржаној дана 28.10.2015. године донeo je ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА.

Формулари за стручно усавршавање

Поштоване колеге, овде можете преузети све потребне формуларе за евидентирање вашег стручног усавршавања.

Више...

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07