ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023/2024

 ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ 2022/2023

 ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2020/2021

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2019/2020.

 

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09